Teknik bil flyg och tåg

För att beställa klicka på den lilla boken framför varje artikel.

Flygboken. Flygningens historia och flyget av idag. Utgiven 1945 av Allhems förlag. 383 sidor. Förord av dåvarande flygvapenchefen Nordenskiöld. Hela upplagans vinst gick till att stötta svenskt segelflyg. Boken är i sig ett uppslagsverk som täcker såväl militärt som privat flyg och maskiner. Ex libris på insida omslag. Förlagsband, med lätt sargat omslag. 250:- (Tek 489)
Kjellvard Henry: Det bevingade hjulets folk. Minnesskrift vid Svenska Järnvägstjänstemannaförbundets 50-årsjubileum 1949. Två band. Det första täcker åren 1988-1924 (522 sidor), band 2 berättar om åren 1925-1949 (508 sdidor. 1 + 2 400:- (Tek 494)
Minell Hugo (red) Flygbildsteknik och fjärranalys. Utgiven av nämnden för skoglig fjärranalys 1993. Boken är den enda på svenska som heltäckande behandlar både flygbildens och satellitbildens framställning och användning. Här berättas även om flygbildstolkning och kartframställning. Pappband. 160:- (Tek 491)
Statens Järnvägar 1906- 1931.Kungliga Järnvägsstyrelsens utgåva för att markera SJ:s 75-åriga tillvaro 1931. Två band. Det första på 810 sidor, det andra på 796 sidor. Här berättas om utvecklingen från de allra första två linjerna (Göteborg-Jonsered samt Malmö-Lund) öppnades och den successiva utbyggnaden under de kommande 75 åren. En speciell minnesmedalj präglades också till jubileet, får vi veta. Två band 350:- (Tek 495)
Svenskt flyg och dess män. Bokförlaget Mimer gav ut detta praktverk 1939. Ett samlingsverk till förmån för Svenska Aeroklubbens verksamhet och det svenska flygets främjande. Bandet tilhör bibliofilupplagan av utgåvan. Skinnband med guldtryck. Format 31 x 23 cm. 637 sidor, rikt illustrerade. Kan tjänstgöra både som historie- och uppslagsbok om svenskt flyg. 400:- (Tek 488)
Sveriges järnvägar hundra år. Minnesbok från SJ:s jubileum 1956. Utgiven av Kungliga Järnvägsstyrelsen.664 sidor, med ett kartkomplement av dåtidens bansträckning i landet. Namnteckning på insida pärm. I övrigt nyskick. Illustrerad både i färg och svart-vitt samt med ytterligare kartor. Skinnrygg. 270:- (Tek 493)